کسب درآمد از بیت کوین

شاخص قیمت

Error 403 | Access Denied

The request has been blocked from your IP or your location! This is due to some security settings of the website.

Contact ebidar.com support!

Time: 2022-05-18 08:36:26 UTC | Error Code: 403 | Server Code: 6750 | شاخص قیمت Domain: ebidar.com | Your IP: 5.140.3.252

خطای ۴۰۳ | Access Denied

متاسفیم! دسترسی از IP یا منطقه‌ی جغرافیایی شما، به دلیل برخی تنظیمات امنیتی وب‌سایت، محدود شده است.

با پشتیبانی ebidar.com تماس بگیرید.

Time: 2022-05-18 08:36:26 UTC | Error Code: 403 | Server Code: 6750 | Domain: ebidar.com | Your IP: 5.140.3.252

تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می‌‌‌‌تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می‌‌‌‌تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌‌‌‌ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می‌‌‌‌شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می‌‌‌‌گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه‌‌‌‌ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده‌‌‌‌های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش‌‌‌‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌‌‌‌یافته‌‌‌‌ چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می‌‌‌‌دهد که تکانه‌‌‌‌های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای در دوره تحت بررسی نشان می‌‌‌‌دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه‌‌‌‌ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه‌‌‌‌ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می‌‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • عبور نرخ ارز
  • شاخص قیمت ضمنی
  • بخش کشاورزی
  • گارچ چند متغیره
  • رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای

عنوان مقاله [English]

The Impact of Exchange شاخص قیمت Rate Pass-Through on Implicit Price Index of Iran's Agriculture Sector: An Application of M-GARCH and Threshold Regression Models

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdi Seyyedkolaee 1
  • Amirmansour Tehranchian 2
  • Ahmad Jafari Samimi 3
  • Seyyed Mojtaba Mojaverian 4

4 Associate Professor of Agricultural Economic, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

The impact of exchange rate changes on prices called "Exchange شاخص قیمت Rate Pass-Through (ERPT)" is an important issue in economics. Changes in the exchange rate can affect agricultural product prices through the import prices of raw materials. Also, the dependency of the agricultural exports on the exchange rate can accelerate this relationship. Bearing in mind the strategic position of agricultural products, dealing with the above issue should be highly regarded by the agricultural sector policymakers. The purpose of the present paper is to study the impact of ERPT on the implicit price index of Iran's agriculture sector. It also deals with the possibility of any threshold value for the exchange rate from 1971-2014 .To do so, using time series data from the Central Bank of Iran, Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (M-GARCH) and Threshold Regression (TR) models have been estimated. The estimation results indicate that the past shocks of nominal exchange rate had a positive impact on the agriculture implicit price index. Also, the findings of the threshold regression estimation show that applying ERPT to implicit price index of agriculture products revealed a threshold value of 9226 Rials. In other words, an increase in the exchange rate higher than the threshold level will cause a much higher increase in the implicit price index of agriculture products in Iran.

گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل پاییز ١٤٠٠

گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل پاییز ١٤٠٠ (سال پایه = ١٣٩٥) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل پاییز ١٤٠٠ (سال پایه = ١٣٩٥) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل قبل، ٤٨, ٦ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ١٤٠٠ (٦٣.٧ درصد) حدود ١٥.١ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل قبل ١٢.١ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی شاخص قیمت تابستان ١٤٠٠ (٨.٧ درصد) حدود ٣.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و…» (١.٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها» (٦٣.٧ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «محصولات صنایع غذایی، نوشابه‌ها و …» (١.١- درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤٥, ٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان ١٤٠٠ (٤٨٥.٤ درصد) حدود ٣٩.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (شاخص قیمت شاخص قیمت مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال ١٤٠٠ (٥٢.١ درصد) حدود ٢.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیا چوبی، زغال چوب و . » (٩.٦ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» (٦٤٠.٧ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «‌پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیا ساخته شده از این مواد و…» (٠.٧- درصد) است.

تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) در چهار فصل شاخص قیمت منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٤٧٨, ٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٤٠٠ (برابر با ٥١٣.٨ درصد) حدود ٣٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٥٥.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٤٠٠ (برابر با ٥٤.٣ درصد) حدود ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.شاخص قیمت

در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیا چوبی، زغال چوب و …» (٩.٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» (٧١٦.٤ درصد) است.

همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیا ساخته شده از این مواد و…» (٠.١- درصد) است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا