فارکس چیست

سنجش عملکرد پرتفوي

تعیین معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری یکی از مهمترین مباحث امروزین دانش مدیریت سرمایه گذاری است. در انتخاب معیارهای ارزیابی نمی توان یک پروژه سرمایه گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب نمود. مدل هایی برای ارزیابی عملکرد پرتفوی با توجه توامان سنجش عملکرد پرتفوي به ریسک و بازده ارائه شده است. این تحقیق با هدف بررسی تحلیلی عملکرد شرکت سرمایه گذاری در سنجش عملکرد پرتفوي مقایسه با شاخص بازار و سایرشرکت های سرمایه گذاری به کمک مدل های ارزیابی ترینر، جنسن، شارپ، M2 و نسبت ارزیابی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 14 شرکت سنجش عملکرد پرتفوي سرمایه گذاری در قالب 188 شرکت سرمایه پذیر است که سهام آنها از فروردین 1381 تا اسفند 1387 مورد معامله قرار گرفته و داده های آن بطور ماهانه از طریق بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. در تحقیق حاضر از آزمون های آماری تی استیودنت و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری عملکرد بهتری از سبد بازار نداشته اند و برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری توجه به ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک توامان ضروری است.

Error 403 سنجش عملکرد پرتفوي | Access Denied

The request has been blocked from your IP or your location! This is due to some security settings of the website.

Contact jir.irc.ac.ir support!

Time: 2022-05-17 10:07:56 سنجش عملکرد پرتفوي UTC | Error Code: 403 | سنجش عملکرد پرتفوي Server Code: 6750 | Domain: jir.irc.ac.ir | Your IP: 5.140.3.سنجش عملکرد پرتفوي 252

خطای ۴۰۳ | Access Denied

متاسفیم! دسترسی از IP یا منطقه‌ی جغرافیایی شما، به دلیل برخی تنظیمات امنیتی وب‌سایت، محدود شده است.

با پشتیبانی jir.irc.ac.ir تماس بگیرید.

Time: 2022-05-17 10:07:56 UTC | Error Code: 403 | Server Code: 6750 | Domain: jir.irc.ac.ir | Your IP: 5.140.3.252

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا