چگونه به پول در گزینه های باینری در ایران

کارت امتیاز متوازن BSC

به کارگیری کارت امتیاز متوازن در سازمان BSC

الگوی روش ارزیابی متوازن که در ابتدا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گرفت، در مدت زمان کوتاهی به سرعت توسعه یافته است. به طوریکه امروزه به عنوان الگویی کارآمد در مسیر مدیریت استراتژی در سازمان­ها، توصیه می­شود. در این بین الگوی روش ارزیابی متوازن به شکل وسیعی در شرکت­های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گرفته است. البته تفاوت­های میان فعالیت­های بخش­های خصوصی و دولتی باعث ایجاد تفاوت­هایی در الگوی کارت ارزیابی متوازن در این دو حوزه شده است. از جمله موارد پیش­بینی شدهدر دوره مذبور می­توان به سیر تحولات روش ارزیابی متوازن و کاربردهای آن در شرکت­های مختلف تولیدی/ خدماتی دولتی و غیر دولتی، نحوه توصیف استراتژی­ها در قالب نقشه استراتژیک، توسعه کارت­های ارزیابی متوازن در حوزه­های کسب و کار و پشتیبان، فرآیند پیاده­سازی روش ارزیابی متوازن و نهایتاً تشریح اجمالی سازمان استراتژی محور اشاره نمود که با بهره­گیری از کارگاه­های کاربردی و مصادیق عملی بطور کامل طرح موضوع می­گردد.

تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی

تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی

تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی

تزئینات کارت امتیاز متوازن BSC کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی تزئینات کاپ کیک شکلاتی

مجله توسعه آموزش

Journal of Medical Education Development

Shoghli A, Roshenas K. Application of Balance Score Card (BSC) and Analytic Hierarchical Process (AHP) in assessment of academic departments: A case study in Zanjan School of Pharmacy. . J Med Educ Dev. 2016; 9 (22) :53-63
URL: http://zums.ac.ir/edujournal/article-1-644-fa.html

شغلی علیرضا، روشناس خدیجه. کاربرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد گروه‌های علمی : یک مطالعه‌ی موردی در دانشکده‌ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان . مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي. 1395; 9 (22) :63-53

چکیده پژوهش

سنجش و ارزشیابی کیفیت آموزش و عملکرد گروه های علمی در دانشگاه به دلیل وظایف خطیر آن از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مدل های مشهور برای ارزیابی عملکرد در سطح سازمان و زیر مجموعه های آن مدل کارت امتیازی متوزن میباشد. این پژوهش با هدف توسعه مدلی در قالب کارت امتیازی متوازن و روش تحلیل سلسله مراتبی بمنظور ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشکده داروسازی زنجان انجام پذیرفت

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، پیمایشی تعداد 24 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی زنجان در قالب شش گروه آموزشی و 100 دانشجوی رشته داروسازی در مقاطع مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه نیم ساختار یافته بود. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار Excel و نرم افزار Expert Choice نسخه 11 تعیین وزن و با SPSS . نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته ها: با توجه به نتایج در محیط آموزشی، ابعاد رشد و یادگیری با امتیاز کارت امتیاز متوازن BSC وزنی (377/0) و مشتری (345/0) بیشترین امتیاز و فرایند های داخلی(158/0) و بعد مالی(121/0) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در ارتباط با رتبه بندی گروه های آموزشی گروه فارماسیوتیکس و کنترل غذا و دارو بالاترین نمره عملکرد را در ابعاد رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی و مشتری کسب کردند.

نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواندعلاوه بر ارائه و توسعه ترکیبی مناسب از دو تکنیک BSC و AHP برای ایجاد تصویری از بکارگیری مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن در محیط های آموزشی ، در برنامه ریزی و بهبود عملکرد سیستم های آموزشی مشابه از طریق ارتقای کیفیت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی آموزشی به کار برده شود.

نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1394/9/17 | پذیرش: 1394/10/27 | انتشار: 1395/4/23

کارت امتیاز متوازن BSC

كارت امتياز متوازن چيست؟

كارت امتياز متوازن (BSC) يك مقياس اندازه‌گیری کار آیی مديريت استراتژي است كه به‌منظور شناسايي و بهبود عملیات مختلف درون‌سازمانی و نتايج بيروني آن‌ها استفاده می‌شود. اندازه‌گیری و ارائه بازخورد به شرکت از دیگر موارد استفاده از کارت امتیاز متوازن است. جمع‌آوری داده‌ها، بحث ارائه کمی نتایج بسیار مهم است، چراکه مدیران و مدیران اجرایی می‌خواهند اطلاعات را جمع‌آوری و آن‌ها را تفسیر کنند تا تصمیمات بهتری برای سازمانشان بگیرند.

مفهوم کارت امتیاز متوازن

برای نخستین بار هاروارد بیزنس ریویو در سال ۱۹۹۲ مقاله‌ای تحت عنوان «کارت امتیاز متوازن- اقداماتی که منجر به عملکرد می‌شود» به قلم دکتر رابرت کاپالان-حسابدار آکادمیک- و دیوید نورتون- مدیر اجرایی کسب‌وکار و نظریه‌پرداز- منتشر کرد. کاپلان و نورتون هر دو مقیاس‌های قدیمی درمورد کارایی را با یکدیگر ادغام کردند و یک ساختار اطلاعاتی غیرمالی پدید آوردند. مدل کارت امتیاز متوازن با جدا کردن حوزه‌های نیازمند تحلیل باعث ایجاد رفتار خوب در سازمان می‌شود. این چهار حوزه که همچنین به آن‌ها پایه نیز میگویند شامل یادگیری و رشد، فرآیندهای کسب‌وکار، مشتریان و مالی می‌شود.

کارت امتیاز متوازن برای دستیابی به اهداف، اقدامات، ابتکارات و اهدافی استفاده می‌شود که نتیجه مستقیم عملکرد در چهار حوزه‌ی اولیه کسب‌وکار هستند. شرکت‌ها می‌توانند به‌آسانی چهار عامل مزاحم کارایی تجاری را در تغییرات استراتژیک خود با استفاده از کارت امتیاز متوازن شناسایی و در آینده پیگیری کنند.

کارت امتیاز متوازن می‌تواند به کارت امتیاز متوازن BSC هنگام نگاه کردن به اهداف سازمان اطلاعات جامعی به شما درمورد شرکت بدهد. سازمان شاید از کارت امتیاز متوازن به‌عنوان یک مدل برای کارت امتیاز متوازن BSC پیاده‌سازی نقشه استراتژي خود استفاده کند، آنگاه می‌تواند بگوید در کدام قسمت شرکت ارزشی افزوده می‌شود. همچنین سازمان باهدف ایجاد و توسعه ابتکارات استراتژی و اهداف استراتژی از کارت امتیاز متوازن استفاده می‌کند.

ویژگی‌های کارت امتیاز متوازن

اطلاعات از چهار جنبه تجاری جمع‌آوری و تحلیل می‌شود:

کارت امتیاز یادگیری و رشد:

یادگیری و رشد از طریق بررسی منابع آموزشی و دانش تحلیل می‌شوند. اولین پایه‌ی کارت امتیاز متوازن کنترل می‌کند چگونه اطلاعات به‌خوبی اخذ می‌شود و کارکنان تا چه اندازه به‌صورت مؤثر از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که حالا در قالب مزیت رقابتی در صنعت به ایشان منتقل‌شده است.

کارت امتیاز فرآیندهای کسب‌وکار:

فرآیندها با بررسی نحوه ساخت محصولات ارزیابی می‌شوند. مدیریت عملیاتی آنالیز می‌شود تا هرگونه شکاف، تأخیر، گلوگاه‌ها، کمبودها یا هدر رفت ردیابی شود.

کارت امتیاز مشتری

کارت امتیاز مشتری رضایت مشتری را ازنظر کیفیت، قیمت و در دسترس بودن محصول یا خدمات می‌سنجد. مشتریان بازخوردهای خود را درمورد رضایت از محصولات جاری شرکت اعلام می‌کنند.

کارت امتیاز مالی

کارت امتیاز مالی از داده‌های مربوط به فروش، هزینه‌ها و درآمد استفاده می‌کند تا کارایی مالی را بفهمد. این مقیاس‌های مالی شامل مقدار دلار، نسبت‌های مالی، واریانس بودجه یا اهداف مالی می‌شوند.

این چهارپایه دیدگاه و استراتژی سازمان را در خود جای‌داده و نیازمند مدیریت فعال به‌منظور تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده است؛ بنابراین کارت امتیاز متوازن معمولاً به‌عنوان یک ابزار مدیریتی و نه ابزار اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا